Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIX.153.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020

Uchwała Nr XIX.153.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-05-2020

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia przed elektro skażeniem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U z 2018r. poz. 870) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 24 marca 2020 r. w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektro skażeniem uznaje petycje za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji. Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi załącznik do uchwały. § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do poinformowania osoby wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XIX.153.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia przed elektro skażeniem.pdf (214,77KB)

DOCXZałącznik nr 1 XIX.153.2020.docx (6,08KB)