Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX.154.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020

Uchwała Nr XX.154.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 22-06-2020

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Ujazd za 2019 rok postanawia się udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Ujazdu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń