Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV.179.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020

Uchwała Nr XXIV.179.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 30-11-2020

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się drodze gminnej nr 105785O, w Strefie Aktywności Gospodarczej, na odcinku od ronda zlokalizowanego w Zimnej Wódce do ronda zlokalizowanego w Sieroniowicach nazwę ulica „Europejska”. § 2. Usytuowanie ulicy o której mowa w § 1 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXIV.179.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020 w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf (877,82KB)

PDFZalacznik1 XXIV.179.2020.pdf (617,46KB)