Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII.198.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021

Uchwała Nr XXVII.198.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 26-01-2021

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własności Gminy Ujazd

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 1990) oraz § 5 uchwały Nr XI/53/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, Rada Miejskiej w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wynajem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości zabudowanej po byłym Publicznym Przedszkolu w Zimnej Wodce znajdujących się na parterze budynku położonego w Zimnej Wodce przy ul. Gajowa 3C na okres 10 lat z przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznego Żłobka dla dzieci w wieku od 24 tygodni do 3 lat. Budynek znajduje się na działce opisanej w ewidencji gruntów i budynków pod nr 628/2 ujawnionej w księdze wieczystej nr OP1S/00040064/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, stanowiący własność Gminy Ujazd.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXVII.198.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własności Gminy Ujazd.pdf (139,03KB)