Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII.203.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021

Uchwała Nr XXVII.203.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 26-01-2021

w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2020 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2020 rok:
1) Komisji Rewizyjnej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
5) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXVII.203.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2020 rok.pdf (593,94KB)

PDFZalacznik1 XXVII.203.2021.pdf (465,10KB)