Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII.205.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021

Uchwała Nr XXVII.205.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 26-01-2021

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 14 grudnia 2020 r. dotyczącej interesu publicznego w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Ujeździe uchwały dotyczącej uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek, że w wyniku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych uznaje petycje za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji. Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do poinformowania osoby wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXVII.205.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie masowychszczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.pdf (183,41KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXVII.205.2021.docx (6,88KB)