Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron o zawieszeniu postępowania

Strona archiwalna

 

RG.6220.10.2020                                                                                                                                     Ujazd, dnia 19 luty 2021 r.

 

Zawiadomienie

 stron o zawieszeniu postępowania

 

Zawiadamiam, że tut. organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu” na działce nr 674/1 w miejscowości Zimna Wódka wszczętego na wniosek Pana Józefa Profus

wydał

postanowienie nr RG.6220.10.2020 z dnia 19 luty 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu” na działce nr 674/1 w miejscowości Zimna Wódka do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

               

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym stadium.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu.  

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 OOŚ oraz art. 49 KPA obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, sołectwa Zimna Wódka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ujazd.pl.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się doręczone po upływie 14 dni od dnia w  którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                            (-) Katarzyna Tomczyk

                                                                                                            Z-ca Burmistrza