Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów

ZARZĄDZENIE NR 0050.228.2021
Burmistrza Ujazdu
z dnia 01 marca 2021 roku

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 20120 r. poz. 713, 1378) oraz § 13 Uchwały Nr XXVIII.206.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22.02.2021 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów uczących się na terenie gminy Ujazd, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz
Hubert Ibrom

PDFWniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu.pdf (510,45KB)