Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIX sesja Rady Miejskiej

Termin: 22.03.2021, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Progamu Ochrony Środowiska (...).pdf (102,19KB)

   PDFPOS Ujazd_2021-2024_calosc.pdf (15,70MB)

   PDFPrognoza_POS Ujazd_calosc.pdf (16,33MB)

  2. b. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf (220,28KB)

   PDFUzasadnienie - program opieki nad bezdomnymi zwierzętami (...).pdf (105,67KB)

  3. c. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Balcarzowicach, stanowiącej własność Gminy Ujazd

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Balcarzowicachm stanowiącej własność Gminy Ujazd.pdf (36,69KB)

   PDFuzasadnienie- sprzedaż bezprzetargowa Balcarzowice.pdf (45,00KB)

  4. d. zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów

   PDFProjekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce.pdf (330,11KB)

   PDFUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce.pdf (424,28KB)

  5. e. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 r.,
  6. f. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.

  PDFSprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.pdf (10,65MB)

 7. 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd za 2020 rok.

  PDFSprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd za 2020 rok.pdf (4,70MB)

 8. 8. Interpelacje i zapytania.

  PDFodpowiedz na pismo RM.0003.24.2021.pdf (548,19KB)

 9. 9. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
 10. 10. Sprawy różne.

  PDFSprawozdanie z realizacji GPRPA i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r..pdf (3,09MB)

 11. 11. Zakończenie posiedzenia.
 12. 12. Spotkanie z przedstawicielem Policji.