Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Ujeździe

Zarządzenie Nr 0050.233.2021
Burmistrza Ujazdu
z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Ujeździe

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 oraz z 2019 r. poz. 1634) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Ujeździe ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Ujazdu Nr 0050.223.2021 z dnia 03 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Ujeździe.
  2. Kandydatem na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Ujeździe, wyłonionym w drodze postępowania konkursowego, została Pani Agnieszka Kauch.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Hubert Ibrom