Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX.216.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021

Uchwała Nr XXIX.216.2021

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 22-03-2021

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI.196.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021- 2028 ze zmianami, zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.196.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wykaz przedsięwzięć ze zmianami, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do zmian zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDFZalacznik1 XXIX.216.2021.pdf (3,39MB)