Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX.218.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021

Uchwała Nr XXIX.218.2021

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 22-03-2021

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,poz. 713, 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U z 2018r. poz. 870) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji ws.przeprowadzenia Referendum Ludowego wniesionej w dniu 25 lutego 2021 r. uznaje petycje za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji. Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do poinformowania osoby wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXIX.218.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.pdf (163,05KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXIX.218.2021.docx (6,37KB)