Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.204.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-12-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502), po rozpatrzeniu wniosków dyrektorów przedszkolai szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,

§ 1. Ustalam okresy przerw w funkcjonowaniu przedszkola i oddziałów przedszkolnychw szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd w roku szkolnym 2020/2021w następujących terminach:

l.p. Nazwa placówki Przerwa w funkcjonowaniu przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
    od do
1. - Zimna Wódka 1.07.2021 r. 31.07.2021 r.
2. - Balcarzowice 1.08.2020 r. 31.08.2020 r.
3. Przedszkole w Ujeździe z oddziałem zamiejscowy w Starym Ujeździe 1.08.2021 r. 31.08.2021 r.

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierzam dyrektorom przedszkola i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Ujazd.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom