Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.211.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-12-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r poz. 284,374,568,695,1175), Uchwały Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2019 r w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 11 700,00 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 5 600,00 zł 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 5 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 600,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 600,00 złII. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 6 100,00 zł
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 6 100,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 100,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 100,00 zł


§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 11 700,00 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 5 600,00 zł 1. Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 5 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 600,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 600,00 złII. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 6 100,00 zł
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 6 100,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 100,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 100,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 100,00 zł§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom