Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.216.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-01-2021

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2021/2022 terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.216.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd

LP. CZYNNOŚCI PROCEDURY WSTĘPNEJ TERMINY
1. Ø kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, liczby punktów do uzyskania oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów ( dotyczy kandydatów spoza obwodu ) 2021 r.
2. Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ dziecka do I klasy szkoły podstawowej 2021 r.
3. ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2021 r.
L.P. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
1. Składanie wniosku do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym od 16 lutego do 2 marca2021 r. od 6 kwietnia do 20 kwietnia 2021 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 9 marca 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanychi kandydatów niezakwalifikowanych do 16 marca2021 r. 4 maja2021 r.
4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 23 marca 2021 r. do 11 maja 2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 30 marca 2021 r. do 18 maja 2021 r.