Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.230.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-03-2021

Na podstawie art. 30.ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) Burmistrz Ujazdu zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczną stawkę czynszu za najem lokalu użytkowego pod działalność w zakresie prowadzenia Niepublicznego Żłobka dla dzieci w wieku od 24 tygodni do 3 lat w budynku stanowiącym własność Gminy Ujazd położonym w miejscowości Zimna Wódka ul. Gajowa 3C w kwocie 10,00 zł/m 2 netto powierzchni użytkowej. § 2. Powyższa stawka nie obejmuje opłat za energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom