Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI.220.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021

Na podstawie art. 4 ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712, 2020, z 2021 r. poz. 8) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się Burmistrzowi Ujazdu uprawnienia do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze Stadionu Sportowego w Ujeździe ul. Bolesława Chrobrego 2A jako obiektu użyteczności publicznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXI.220.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021 w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Ujazdu do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze Stadionu Sportowego w Ujeździe jako obiektu użyteczności publicznej.pdf (129,10KB)