Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.232.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-03-2021

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713,1378), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Ujazdu zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada Radzie Miejskiej w Ujeździe i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, zawierające:
1 część opisową, w tym:

2 sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – MGODZK w Ujeździe

3 plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

4 tabelaryczne zestawienia dochodów i wydatków w szczegółowości uchwały budżetowej

5 tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów oraz wydatków majątkowych

6 informację o stanie mienia gminy


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom


 

PDFZalacznik1 0050.232.2021.pdf (358,61KB)

PDFZalacznik2 0050.232.2021.pdf (420,06KB)

PDFZalacznik3 0050.232.2021.pdf (1,05MB)

PDFZalacznik4 0050.232.2021.pdf (639,93KB)

PDFZalacznik5 0050.232.2021.pdf (477,26KB)

PDFZalacznik6 0050.232.2021.pdf (470,46KB)

PDFZalacznik7 0050.232.2021.pdf (349,85KB)

PDFZalacznik8 0050.232.2021.pdf (370,83KB)

PDFZalacznik9 0050.232.2021.pdf (672,87KB)

PDFZalacznik10 0050.232.2021.pdf (513,65KB)