Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.235.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 20120 r. poz. 713, 1378) oraz § 13 Uchwały Nr XXIX.214.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22.03.2021 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów, zarządza się,co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w naucei osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów uczących się na terenie gminy Ujazd, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom