Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2020 rok

Burmistrz Ujazdu

Ujazd, dnia 10.05.2021r.

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm. ), podaję do publicznej wiadomości:

I. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze skazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

0

II. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 udzielono   pomocy publicznej:

 1. Gandyk Ruta 15.058 zł -ważny interes podatnika.
 2. Klimas Dorota 5.125 zł -ważny interes podatnika.

Ulgi w podatku od nieruchomości udzielone na podstawie Uchwały RM w Ujeździe (pomoc de minimis):

 1. Sotrab Sp z o.o.
 2. Adamietz Rajmund. 

Ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntu (pomoc de minimis):

 1. Pelzer Joachim,
 2. Bodynek Andrzej,
 3. Gajda Roman,
 4. Socha Józef,
 5. Kainka Urszula,
 6. Ogaza Tomasz,
 7. Ogaza Józef.

Ulgi inwestycyjne w podatku rolnym (pomoc publiczna):

 1. Materla Aleksander

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2020 (pomoc publiczna):

Andrusiak Danuta, Barteczko Jerzy, Blahut Beata, Błaszczyk Kamil, Białas Ewelina, Bodynek Andrzej, Bomba Rajmund, BWS Technika Sp. z o.o., Bryłka Waldemar, Burzan Bernard, Burzan Joachim, Cedzich Rudolf, Cholewa Henryk, Ciecior Bernard, Cytera Roman, Daniel Małgorzata, Dansch Irena, Danish Farming Consultants  sp. z o.o., Dronia Edyta, Duk Jan, Długosz Arkadiusz, Długosz Franciszek, Dworaczek Jan, Fila Bernard, Fogel Marcin, Fogel Waldemar, Foltys Joachim, Foltys Mariusz, Gajda Jerzy, Gajda Roman, Gisman Janusz, Golba Krystian, Goly Artur, Grabelus Danuta, Graipel Beata, Gruntkowski Marek, Hajduk Rafał, Jakubczyk Roman, Janik Adrian, Jochem Maria, Janota Łukasz, Jarosz Norbert, Jokiel Mariusz, Jendrzejek Roman, Jokiel Adrian, Jonczyk Mariola, Kainka Norbert, Kainka Anna, Kaliciak Zenon, Kałus Marcin, Kałuża Daniel, Kapica Marcin, Kasperski Andrzej, Kauder Waldemar, Kierstein Barbara, Klois Józef,  Kocur Jan, Konieczny Waldemar, Kokoszka Patryk, Konighaus Stefan, Kozioł Renata, Krawiec Elżbieta, Krawiec Bernard, Kubów Wojciech, Kuczmera Małgorzata, Labisch Hubert, Leszczyna Alicja, Lawnik Marcin, Leszczyna Joachim, Mainka Patryk, Marek Krzysztof, Marek Janusz, Materla Aleksander, Matuszek Rafał, Melson Roman, Michalski Piotr, Miedza Alfred, Mikosz Gerard, Mikosz Stanisława, Misz Andrzej, Misz Bernard, Moczek Norbert, Mojza Konrad, Moszko Bertold, Moszko Anna, Muskała Marcin, Muskała Zygmunt, Muszkiet Krystian, Muszkiet Waldemar, Nawrot Tomasz, Nowak Jerzy, Nowara Edmund, Nowara Rafał, Ogaza Danuta, Ogaza Józef, Ogaza Tomasz, Palarz Adrian, Palus Hubert, Parusel Krzysztof, Paruzel Maria, Paruzel Sławomir, Pelzer Joachim, Piela Czesław, Piela Piotr, Piela Robert, Plachetka Robert, Plachetka Piotr, Ploch Bertold, Płachetka Dariusz, Płachetka Zenon, Płachetka Janusz, Płachetka Monika, Podolski Krzysztof, Proksza Andrzej, Proksza Piotr, Rekus Bernard, Rekus Grzegorz, Richter Henryk, Roldam Sp. z o.o.,  Roter Krzysztof, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Brzezina, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jaryszów, Sikora Krystian, Skowronek Bernard, Skowronek Joachim, Sładek Florian, Sładek Albert, Sładek Andrzej, Sładek Adrian, Sładek Henryk, Socha Krystian, Socha Józef, Socha Ernest, Socha Zygfryd, Sotor Krzysztof, Sotor Krystian, Stolc Maria, Stypa Michał, Stranczik Waldemar, Szefer Krystyna, Szyguła Sebastian, Szymańska Barbara, Szymański Zygfryd, Tańczyn Piotr, Urbańczyk Teresa, Voigt Lidia, Wallus Sebastian, Warzecha Irena, Wiatowski Paweł, Widera Norbert, Wieczorek Józef, Więcek Marcin, Więcek Jan, Wientzek Erwin, Więcek Janusz, Wloka Rajnhard,  Wycisło Adrian, Zielonka Stefan, Zimon Wilhelm.