Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.245.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-05-2021

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmieniam Regulamin określający organizację oraz tryb działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP. § 3. Traci moc Regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 0050.244.2021 z dnia 12 maja 2021 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

DOCXZałącznik nr 1 0050.245.2021.docx (8,16KB)