Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII.224.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31-05-2021

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 910, z 2020 r. poz. 1378, z 2021 r. poz. 4, 619) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Ujazd na rok szkolny 2021/2022,w wysokości:
1) benzyna5,08 zł;
2) olej napędowy5,07 zł;
3) autogaz2,60 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXII.224.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31-05-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ujazd na rok szkolny 2021/2022.pdf (147,90KB)