Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 14.06.2021, g. 15:00

Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.

  PDFXXXIII porządek obrad.pdf (113,16KB)

 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.

  PDFInformacja Przewodniczącego Rady Miejskiej 01.06 do 14.06.2021.pdf (91,64KB)

 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania w formie uchwały:
  1. a. przedstawienie raportu o stanie gminy Ujazd za 2020 rok,

   PDFRAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK.pdf (4,77MB)

  2. b. debata nad raportem o stanie gminy Ujazd,
  3. c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania.

   PDFProjekt Uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu Wotum Zaufania.pdf (138,68KB)

   PDFUZASADNIENIE wotum.pdf (79,88KB)

 6. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2020 rok i sprawozdań finansowych:
  1. a. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok,

   PDFinformacja opisowa.pdf (1,05MB)

  2. b. przedstawienie sprawozdań finansowych,
  3. c. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,

   PDFinf. mienie.pdf (358,61KB)

   PDFinf. o stanie mienia.pdf (420,06KB)

   PDFTab. 1 Plan i wykonanie dochodów za 2020 rok.xlsPDF.pdf (639,93KB)

   PDFTab. 2 Plan i wykonanie wydatków za 2020 roku.xlsPDF.pdf (672,87KB)

   PDFTab. 3 Plan i wykonanie przychodó i rozchodów za 2020 (003).xlsPDF.pdf (349,85KB)

   PDFTab. 4 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2020 rok.xlsPDF.pdf (513,65KB)

   PDFTab. 5 Plan i wykonanie dotacji dla jednostek sektora f. publ za 2020 rok.xlsPDF.pdf (477,26KB)

   PDFTab. 6 Plan i wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora za 2020 rok.xlsPDF.pdf (470,46KB)

   PDFTab. 7 Plan i wykonanie wydatków - fundusz sołecki za 2020 rok.xlsPDF.pdf (370,83KB)

  4. d. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ujazd,

   PDFOdpowiedź RIO.pdf (173,30KB)

  5. e. przedstawienie opinii Komisji Stałych – Komisji Budżetowej,

   PDFRM.0012.10.2021 - opinia o sprawozdaniu.pdf (82,54KB)

  6. f. dyskusja,
  7. g. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

   PDFProjekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i budżetu.pdf (172,84KB)

 7. 7. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2020 rok w formie uchwały:
  1. a. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej sprawie udzielenia absolutorium,

   PDFUchwałą Komisji Rewizyjnej wraz z opinią.pdf (266,51KB)

   PDFwniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium.pdf (84,20KB)

  2. b. przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej,

   PDFPismo 196 2021-sig.pdf (303,16KB)

   PDFUchwała 196 2021 Ujazd-sig.pdf (232,64KB)

  3. c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

   PDFProjekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2020 r.pdf (176,73KB)

 8. 8. Interpelacje i zapytania.
 9. 9. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej.

  PDFProtokół nr XXXII.pdf (152,70KB)

 10. 10. Sprawy różne.
 11. 11. Zakończenie posiedzenia.