Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII.227.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-06-2021

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Ujazd za 2020 rok postanawia się udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Ujazdu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXIII.227.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-06-2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania.pdf (132,70KB)