Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII.228.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-06-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2020 r.
2) sprawozdania finansowego Gminy Ujazd za 2020 r.
1 zatwierdza się sprawozdania Gminy Ujazd za 2020 rok wymienione w pkt 1 i 2.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXIII.228.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-06-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu z 2020 rok.pdf (147,63KB)