Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 10.06.2021 roku do Urzędu Miejskiego w Ujeździe wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci ratunkowej, ul. Tatrzańska 62/64, 93-219 Łódź.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 

Termin i forma zgłaszania uwag:

  • uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 24.06.2021 r.,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejskie w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd
  • drogą elektroniczną na adres:

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego w Ujeździe. 

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.
 

PDFFormularz-Uwagi.pdf (168,94KB)
PDFUproszczona oferta - Sieć życia seniorów .pdf (313,80KB)