Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 24.06.2021, g. 16:00

Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Wręczenie nagród Burmistrza za osiągnięcia sportowe
 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

   PDFProjekt uchwały nr XXXIV.230.2021.pdf (116,65KB)

   PDFZałącznik do projektu uchwały nr XXXIV.230.2021.pdf (171,24KB)

  2. b. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach

   PDFProjekt uchwały nr XXXIV.231.2021.pdf (271,88KB)

  3. c. wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   PDFProjekt uchwały ne XXXIV.232.2021.pdf (154,27KB)

  4. d. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

   PDFProjekt uchwały nr XXXIV.233.2021.pdf (494,37KB)

  5. e. powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd i nadania jej statutu.

   PDFProjekt uchwały nr XXXIV.234.2021.pdf (236,02KB)

  6. f. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 r.
  7. g. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. 7. Przyjęcie wniosku Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania wyróżnień absolwentom.
 8. PDFwniosek ze absolwentami.pdf (94,68KB)
 9. 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ujazd na lata 2019-2020.

  PDFINFORMACJA NA SESJA - Program Ochrony Zabytkówdocx.pdf (1,81MB)

 10. 9. Interpelacje i zapytania.
 11. 10. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
 12. 11. Sprawy różne.
 13. 12. Zakończenie posiedzenia.