Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o odrzuceniu oferty Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, ul. Tatrzańska 62/64, 93-219 Łódź - na zadanie „Sieć Życia Seniorów”

Ujazd, dnia 08.07.2021 r.


INFORMACJA

do ogłoszenia Burmistrza Ujazdu o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego Sieć Życia Seniorów złożoną przez Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, ul. Tatrzańska 62/64, 93-219 Łódź.
informuję co następuje:

oferta Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, ul. Tatrzańska 62/64, 93-219 Łódź -  na zadanie „Sieć Życia Seniorów” zostaje odrzucana z powodu nieuznania jej celowości.


Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom