Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.254.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-07-2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz w wykonaniu Uchwały nr XXXI.220.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Ujazdu do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze Stadionu Sportowego w Ujeździe jako obiektu użyteczności publicznej zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin korzystania ze Stadionu Sportowego w Ujeździe ul. Bolesława Chrobrego 2A, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

PDFZalacznik1 0050.254.2021.pdf (130,30KB)