Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu z dnia 20.08.2021 r.

Informacja o wyniku przetargu

 

Burmistrz Ujazdu działając z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

podaje do publicznej wiadomości

iż dnia 20 sierpnia 2021 r. w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławięcickiej 19 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym działki nr 445/3 o powierzchni 0,2794 ha położonej w Sieroniowicach dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00040519/1.

Właścicielem nieruchomości do tej pory była Gmina Ujazd.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki oznaczone
są symbolem A-1UP – tereny zabudowy usługowej oraz zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i obsługi komunikacji.

Wartość działki została ustalona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez biegłego ds. szacowania nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosiła: 220 000,00 zł netto +23% VAT.

Wadium wynosiło 22 000,00 zł.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 13.08.2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Ujeździe nie wpłynęło przelewem żadne wadium.

W związku z powyższym przetarg został zamknięty z wynikiem negatywnym.

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom