Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 20.08.2021 r. dla dz. 218/2

Informacja o wyniku  przetargu

Burmistrz Ujazdu  działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

podaje do publicznej wiadomości

iż dnia 20 sierpnia 2021 r. na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe 
przy ul. Sławięcickiej 19 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako 218/2 o powierzchni 0,1181 ha KW nr OP1S/00040519/1, położonej  w  Sieroniowicach.

Właścicielem nieruchomości  do tej pory była  Gmina Ujazd.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXXVIII.229.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 219 z dnia 18 stycznia 2018 r. obowiązującą
od 02.02.2018 r., oraz zgodnie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr IN.I.743.8.2018.AD działka nr 218/2 położona jest na terenie oznaczonym symbolem:

  • A-5MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  • A-4R- tereny rolnicze
  • A-2MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
  • A-4KDW – tereny dróg wewnętrznych.

Cena wywoławcza  nieruchomości  netto w pierwszym przetargu wynosiła 18 000,00 zł  + 23% VAT.

W terminie wpłacono dwa wadia. Do przetargu przystąpiła jedna zainteresowana strona, która przedłożyła dowód tożsamości.   

Cena osiągnięta w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż w/w nieruchomości wyniosła 18 200,00 zł netto + 23 % VAT = 22 386,00  zł brutto.

Na nabywcę nieruchomości  ustalono:

Eweliną i Damiana Pordzik

Ujazd, dnia 30 sierpnia 2021 r.

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom