Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Strona archiwalna

 

RG.6220.10.2021                                                                                                                                     Ujazd,  dnia 14 września 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Na podstawie art. 49§1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Burmistrz Ujazdu

zawiadamia strony postępowania

o wystąpieniu o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku stacji paliw płynnych, stacji diagnostycznej, myjni samochodowej, zewnętrznej samoobsługowej myjni samochodowej 2-stanowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną przy ul. Powstańców Śląskich w Ujeździe”.

 

                                                                                                                                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                                               (-) Danuta Ogaza

 

 

Otrzymuje:

1. Wnioskodawca

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione w trybie art. 49 KPA

3. A.a.