Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.258.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 20-07-2021

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się wzory druków związanych z wydatkowaniem środków w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Ujazd, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia:
1 Załącznik nr 1 Wniosek sołectwa w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego

2 Załącznik nr 2 Protokół z zebrania w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego

3 Załącznik nr 3 Lista obecności

4 Załącznik nr 4 Uchwała Sołectwa w sprawie przeznaczenia fundusz sołeckiego

5 Załącznik nr 5 Wniosek sołectwa o zmianę przeznaczenia fundusz sołeckiego

6 Załącznik nr 6 Protokół z zebrania w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego

7 Załącznik nr 7 Uchwała sołectwa w sprawie zmiany przeznaczenia fundusz sołeckiego

8 Załącznik nr 8 Zasady wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Ujazd


§ 2. Ustala się zasady wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu Gminy Ujazd stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.212.2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Ujazd.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

PDFZalacznik1 0050.258.2021.pdf (272,87KB)

PDFZalacznik2 0050.258.2021.pdf (102,99KB)

PDFZalacznik3 0050.258.2021.pdf (111,26KB)

PDFZalacznik4 0050.258.2021.pdf (97,66KB)

PDFZalacznik5 0050.258.2021.pdf (241,06KB)

PDFZalacznik6 0050.258.2021.pdf (101,43KB)

PDFZalacznik7 0050.258.2021.pdf (98,31KB)

DOCXZałącznik nr 8 0050.258.2021.docx (7,22KB)