Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.261.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2021

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Lucynę Wiśnia , nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej, do zastępowania dyrektora tej szkoły, w czasie jego nieobecności w roku szkolnym 2021/2022. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega doręczeniu za pokwitowaniem Pani Lucynie Wiśnia.

Burmistrz

Hubert Ibrom