Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy zarządzonych na dzień 21 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.279.2021
BURMISTRZ UJAZDU
z dnia 20 października 2021 r.
w sprawie zmiany w składzie  Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy zarządzonych na dzień 21 października 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) w związku z § 10 ust.1 i ust.2 załącznika do uchwały Nr XXXIV.234.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd i nadania jej statutu zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Burmistrza Ujazdu Nr 0050.268.2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów do pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy § 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

Powołuję Gminną Komisję Wyborcza w składzie:

  1. Danuta Ogaza
  2. Magdalena Weber-Koziarska
  3. Karina Daniel-Kroker
  4. Lucyna Wiśnia
  5. Kajetan Walicki
  6. Jakub Hajduk
  7. Emilia Namyślik
  8. Jakub Grabiec

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia

Burmistrz
Hubert Ibrom