Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.263.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-09-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021r. poz.1372), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535 ), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 3 000 000,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3 000 000,00 zł Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 3 000 000,00 zł § 6290. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych z innych źródeł w kwocie 3 000,000,00 zł
§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 000 000,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3 000 000,00 zł Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 3 000 000,00 zł § 6010. Wydatki na zakup i objecie akcji udziałów w kwocie 3 000 000,00 zł
Wkład pieniężny na objęcie udziałów do nowo tworzonej spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczona odpowiedzialnością
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 7 916,00 zł PP Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 500,00 zł. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 1 500,00 zł § 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 416,00 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność 416,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 416,00 zł
Fundusz przeciwdziałania COVID-19 Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 6 000,00 zł Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 6 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł
Refundacja wydatków w ramach programu „Czyste powietrze”
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 7 916,00 zł PP Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 500,00 zł. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 1 500,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 416,00 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność 416,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 416,00 zł
Fundusz przeciwdziałania COVID-19 Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 6 000,00 zł Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 6 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł
Refundacja wydatków w ramach programu „Czyste powietrze”
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom