Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.268.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-09-2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 t. j. ze zm.) w związku z § 10 ust.1 i ust.2 załącznika do uchwały Nr XXXIV.234.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd i nadania jej statutu zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam wybory do pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd.
2. Datę wyborów wyznaczam na 21 października 2021 roku.

§ 2. 1. Powołuję Gminną Komisję Wyborczą w składzie:
1. Danuta Ogaza
2. Magdalena Weber-Koziarska
3. Karina Daniel-Kroker
4. Lucyna Wiśnia
5. Hanna Żyłka
6. Kajetan Walicki
7. Adam Cyris
2. Zadania Gminnej Komisji Wyborczej oraz dni w których upływają terminy wykonywania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, dla wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. W wyborach do Młodziezowej Rady Gminy Ujazd ustalam następujące formularze:
1. Formularz zgłoszenia kandydata na radnego z listą poparcia, stanowiący załącznik na 2 do Zarządzenia.
2. Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody rodzica / opiekuna prawnego na kandydowanie na radnego do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd, satnowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Ustalam wzór karty do głosowania, stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia oraz przeprowadzenie wyborów powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

DOCXZałącznik nr 1 0050.268.2021.docx (6,30KB)

DOCXZałącznik nr 2 0050.268.2021.docx (6,89KB)

DOCXZałącznik nr 3 0050.268.2021.docx (5,77KB)

DOCXZałącznik nr 4 0050.268.2021.docx (7,45KB)