Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.269.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 28-09-2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się zespoł roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej i alternatywnej w następującym składzie:
W Zarządzeniu Burmistrza Ujazdu Nr 0050.172.2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności § 2 otrzymuje brzmienie: 1) Danuta Ogaza - Przewodniczący Zespołu (koordynator ds. dostępności)
2) Katarzyna Ciołczyk - Z-ca Przewodniczącego
3) Piotr magdziak - Członek Zespołu
4) Magdalena Weber-Koziarska - Członek Zespołu
5) Małgorzata Strycharz-Cylka - Członek Zespołu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom