Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice”

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice”

                                                                                      

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

zawiadamiam

o podjęciu uchwały Nr XXXVII.245.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice

Z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, w godzinach pracy urzędu.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
z dnia 21 października 2021 r. poz. 2622 i wejdzie w życie w dniu 5 listopada 2021 r.
 

 

BURMISTRZ UJAZDU

Hubert Ibrom