Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735),

podaję do publicznej wiadomości

że dnia 02 listopada 2021r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Ujazdu, decyzję administracyjną Nr 6/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe, na działkach nr:

  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy :

Lp.

Nr działki przed podziałem

Arkusz mapy

Obręb

Nr działki po podziale,

działki w liniach rozgraniczajacych

1.

2223/12

22

Ujazd

-

2.

2391/19

22

Ujazd

-

  • poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych :

Lp.

Nr działki przed podziałem

Obręb

Nr działki po podziale,

 

1.

2223/11

22

Ujazd

2.

2391/1

22

Ujazd

 

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, (w godzinach pn. 1230-1600. wt. - pt. 930-1200).

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 3 listopada 2021r. do 1 grudnia 2021r.

 

z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału
Architektoniczno-Budowlanego