Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.273.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021r. poz.1372 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535 ), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 20 848,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 20 848,00 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 20 848,00zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 848,00 zł
§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 20 848,00 zł OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 20 848,00 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 20 848,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 20 848,00 zł
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom