Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.276.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 15-10-2021

Na podstawie § 2 uchwały nr LIV/296/2010 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2010 roku (D.U.W. Op. Nr 131, poz. 1504, z dnia 16.11.2010 r.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Konsultacje rozpoczną się w dniu 18 października 2021 r. i trwać będą do 29 października 2021 r. § 3. Konsultacje przeprowadza się w formie propozycji, uwag i opinii, przez podmioty o których mowa w § 1, na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, poprzez:
1) przesłanie uwag lub opinii na ww. formularzu na adres: Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd
2) złożenie uwag lub opinii na ww. formularzu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.

§ 4. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

PDFZalacznik1 0050.276.2021.pdf (135,35KB)

PDFZalacznik2 0050.276.2021.pdf (104,37KB)