Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 24.11.2021 r. dz. 2356 w Ujeździe

Informacja o wyniku przetargu

 

Burmistrz Ujazdu działając z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

podaje do publicznej wiadomości

iż dnia 24 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławięcickiej 19, II piętro, przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym działki nr 2356
o powierzchni 0,1761 ha położonej w Ujeździe dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00006553/1.

W związku z objęciem pracowników Urzędu Miejskiego w Ujeździe kwarantanną ze względu na potwierdzenie przypadków zachorowania na Covid-19 termin przetargu został przeniesiony z dnia 17.11.2021 na dzień 24.11.2021 r. 

Właścicielem nieruchomości do tej pory była Gmina Ujazd.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki oznaczone są symbolem MNU-2- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i rzemiosłem.

Wartość działki została ustalona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez biegłego ds. szacowania nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosiła: 130 500,00 zł netto +23% VAT.

Wadium wynosiło 13 050,00 zł.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 05.11.2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Ujeździe nie wpłynęło przelewem żadne wadium.

W związku z powyższym przetarg został zamknięty z wynikiem negatywnym.

                                                                                                                

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom