Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu z dnia 24.11.2021 r. działka 445/3 w Sieroniowicach

Informacja o wyniku  przetargu

 

Burmistrz Ujazdu  działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

podaje do publicznej wiadomości

iż dnia 24 listopada 2021 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, II piętro, przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako 445/3 o powierzchni 0,2794 ha KW nr OP1S/00040519/1, położonej  w  Sieroniowicach.

Właścicielem nieruchomości do tej pory była  Gmina Ujazd.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXXVIII.229.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 219 z dnia 18 stycznia 2018 r. obowiązującą
od 02.02.2018 r. oraz zgodnie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr IN.I.743.8.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 02 lutego 2018 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 391 z dnia 7 lutego 2018 r., działka nr 445/3 obręb Sieroniowice położona jest na terenie oznaczonym symbolem A-1UP – tereny zabudowy usługowej oraz zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i obsługi komunikacji.

Cena wywoławcza  nieruchomości  netto w drugim przetargu wynosiła 132 000,00 zł  + 23% VAT.

W terminie wpłacono jedno wadium. Do przetargu przystąpiła jedna zainteresowana strona, która przedłożyła dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.   

Cena osiągnięta w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż w/w nieruchomości wyniosła 133 400,00 zł netto + 23 % VAT = 164 082,00  zł brutto.

Na nabywcę nieruchomości  ustalono:

Skrzypczyk-Trans PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 

Ujazd, dnia 02 grudnia 2021 r.

                                                                                   Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom