Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.277.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-10-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021r. poz. 1372 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535 ), Uchwały Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 144 792,17 zł I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 126 790,36 zł 1. Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 126 790,36 zł 1) dochody bieżące w kwocie 126 790,36 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 126 790,36 zł.


II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 12 000,00 zł
1. Rozdział 75056 Spis powszechny inne w kwocie 12 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 12 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 000,00 zł.


III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 6 001,81 zł
1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 359,81 zł 1) dochody bieżące w kwocie 359,81 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 359,81 zł.


2. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 5 642,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 5 642,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 642,00 zł


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 63 030,00 zł I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 15 000,00 zł. 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 8 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 000,00 zł2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 7 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 000,00 złII. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 600,00 zł
1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 1 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 500,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1 500,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł


III. Dział 855 Rodzina w kwocie 36 430,00 zł
1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 36 430,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 36 430,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36 430,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 980,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 450,00 zł


IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł
1. Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 207 822,17 zł I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 126 790,36 zł 1. Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 126 790,36 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 126 790,36 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 126 790,36 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1 699,49 zł

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 125 090,87 złII. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 12 000,00 zł
1. Rozdział 75056 Spis powszechny inne w kwocie 12 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 12 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 12 000,00 złIII. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 15 000,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 15 000,00 zł a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 3 000,00 zł

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 000,00 złIV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 6 001,81 zł
1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 359,81 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 359,81 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7,20 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7,20 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 352,61 zł


2. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 5 642,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 642,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 642,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 5 642,00 złIV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 600,00 zł
1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 1 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 100,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 100,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł


V. Dział 855 Rodzina w kwocie 36 430,00 zł
1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 36 430,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 36 430,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36 430,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 36 430,00 złIV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł
1. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom