Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.279.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 20-10-2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) w związku z § 10 ust.1 i ust.2 załącznika do uchwały Nr XXXIV.234.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd i nadania jej statutu zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Burmistrza Ujazdu Nr 0050.268.2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów do pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy § 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
Powołuję Gminną Komisję Wyborcza w składzie: 1) Danuta Ogaza 2) Magdalena Weber-Koziarska 3) Karina Daniel-Kroker 4) Lucyna Wiśnia 5) Kajetan Walicki 6) Jakub Hajduk 7) Emilia Namyślik 8) Jakub Grabiec
§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia

Burmistrz

Hubert Ibrom