Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

PDFFormularz - uwagi (168,94KB)W dniu 08.12.2021 roku do Urzędu Miejskiego w Ujeździe wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez STOWARZYSZENIE ODNOWY I ROZWOJU WSI NIEZDROWICE Ul. Wiejska 34, Niezdrowice, 47-143 Ujazd, Polska

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 16.12.2021 r.,

- korespondencyjnie na adres: Urząd Miejskie w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

- drogą elektroniczną na adres:

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

 Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.

PDFUproszczona oferta "Futermeloki starki Any" (277,66KB)

PDFFormularz - uwagi (168,94KB)