Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.281.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 14 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd stanowiącego załącznik do uchwały XXXIV.234.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1699) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam termin pierwszego posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd
na dzień 05 listopada 2021 r. o godz.11.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
§ 2. Porządek obrad pierwszego posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd przedstawia się następująco:
1. Otwarcie I posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd przez najstarszego wiekiem czonka Młodzieżowej Rady Gminy.
2. Wystąpienie Burmistrza Ujazdu.
3. Ślubowanie i wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd (Uchwała nr 1).
6. Przekazanie prowadzenia obrad Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd
7. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Młodzieżowej rady Gminy (Uchwała Nr 2).
8. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy (Uchwała Nr 3).
9. Omówienie spraw organizacyjnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zakończenie I posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

PDFZalacznik3 0050.281.2021.pdf (106,91KB)

PDFZalacznik4 0050.281.2021.pdf (116,76KB)

DOCXZałącznik nr 2 0050.281.2021.docx (6,87KB)

DOCXZałącznik nr 3 0050.281.2021.docx (5,75KB)

DOCXZałącznik nr 4 0050.281.2021.docx (7,43KB)