Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.283.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2021

Na podstawie art. 238 ust. ustawy z dnia 27.08 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz.305,1236,1535,1773 ,1927,1981) oraz uchwały Nr LII/283/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Ujazd oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Ujazdu zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
1 Radzie Miejskiej w Ujeździe

2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

PDFZalacznik1 0050.283.2021.pdf (485,07KB)

PDFZalacznik2 0050.283.2021.pdf (370,35KB)

PDFZalacznik3 0050.283.2021.pdf (287,04KB)

PDFZalacznik4 0050.283.2021.pdf (199,00KB)

PDFZalacznik5 0050.283.2021.pdf (198,06KB)

PDFZalacznik6 0050.283.2021.pdf (209,51KB)

PDFZalacznik7 0050.283.2021.pdf (558,72KB)

PDFZalacznik8 0050.283.2021.pdf (321,93KB)

PDFZalacznik9 0050.283.2021.pdf (430,16KB)

PDFZalacznik10 0050.283.2021.pdf (537,10KB)