Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.302.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 27-12-2021

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( .Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz pkt. X Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXIX.252.2021 z dnia 30-11-2021 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w następującym składzie:
1. Danuta Ogaza - Sekretarz Gminy
2. Małgorzata Bachen- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
3. Katarzyna Ciołczyk - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych

§ 2. Zadaniem komisji będzie przeprowadzenie oceny i zaopiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w 2022 roku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Hubert Ibrom